W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała nr 55/2020

UCHWAŁA NR 55/2020
ZARZĄDU
ZAKŁADU BUDYNKÓW MIEJSKICH
w Cieszynie Sp. z o. o.
z dnia 16 września 2020 roku

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych ZBM Sp. z o.o. osób fizycznych w zakresie nie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej.

Na podstawie § 11 ust. 6 Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie z dnia 30 czerwca 2006 r. (Rep. A Nr 2739/2006)

Zarząd Spółki
postanawia:

§1

Ustalić następujące zasady oraz tryb umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o.o.:

 1. Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:
  1. nie ściągnięto jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego.
  2. dłużnik zmarł bez pozostawienia spadkobiercy,
  3. nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,
  4. ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,
  5. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne.
 2. Umorzenie w przypadkach określonych w pkt 1 lit. "d" może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w lit. "a-c" i "e" również z urzędu, w drodze uchwały Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o.o.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika można odroczyć termin zapłaty należności całości lub części lub rozłożyć jej płatności na raty, przy uwzględnieniu możliwości płatniczych dłużnika oraz interesu ZBM sp. z o.o. w drodze uchwały Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z. o.o.
 4. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 3 następuje w drodze uchwały Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o., poprzedzającej zawarcie stosownej umowy.
 5. Jeżeli w terminie określonym w umowie o odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności, dłużnik nie dokonał odroczonej wpłaty bądź nie wpłacił którejkolwiek z rat na jakie została rozłożona, od zaległości naliczone zostaną, od pierwszego terminu płatności, odsetki ustawowe.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spłaceniu przez dłużnika należności głównej na jego wniosek Spółka może umorzyć w całości lub części należne odsetki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
PREZES ZARZĄDU
 
 
 
mgr Elżbieta Domagała

Załączniki

Powiadom znajomego