Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kierownictwo

Burmistrz Miasta Cieszyna 

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Cieszynie pracuje w godzinach:

poniedziałek:           od 07:30 do 16:30
wtorek - czwartek:  od 07:30 do 15:30
piątek:                       od 07:30 do 14:30
Przyjmowanie stron w kasie budżetowej Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku: 08:00 - 11:00
Przyjmowanie stron w kasie podatkowej Urzędu Miejskiego:
poniedziałek:           08:00 - 16:00
wtorek - czwartek:  08:00 - 15:00
piątek:                       08:00 - 13:00
Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta przyjmują w sprawach skarg i wniosków:
w każdy wtorek: od 12:00 do 16:00 w Ratuszu, I piętro

Konta bankowe

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

Dla wpłat budżetowych z tytułu (użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, zezwoleń alkoholowych): 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897

Dla wpłat z tytułu (opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psa):
91 1050 1083 1000 0022  7607 6284

Dla wpłat z tytułu (gospodarowania odpadami komunalnymi - opłata śmieciowa): 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960

Dla wpłat z tytułu (opłaty za udostępnienie danych adresowych): 71 1050 1083 1000 0022 7506 3382

Kontakt

Burmistrz Miasta - Gabriela Staszkiewicz
tel. 33/ 4794 300
gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl
I Zastępca Burmistrza Miasta - Krzysztof Kasztura
tel. 33/ 4794 301
kkasztura@um.cieszyn.pl
II Zastępca Burmistrza Miasta - Przemysław Major
tel. 33/ 4794 302
pmajor@um.cieszyn.pl
Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki
tel. 33/ 4794 302
sekretarz@um.cieszyn.pl
Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska
tel. 33/ 4794 308
skarbnik@um.cieszyn.pl

Ważny komunikat

Zarządzenie nr 0050.155.2020

Zarządzenie nr 0050.155.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii

więcej o informacji: Zarządzenie nr 0050.155.2020

Tablica ogłoszeń

Zarządzenie nr 0050.151.2020

Zarządzenie nr 0050.151.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

POSTANOWIENIE Nr 15/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji

DBB-532-29/20 POSTANOWIENIE Nr 15/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Cieszyn na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 12...

Praca

stanowisko: Recepcjonista

stanowisko Recepcjonista

miejsce pracy Szkolne Schronisko Młodzieżowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. realizacji inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. realizacji inwestycji w Wydziale Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, ul. Jana Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn - Kancelaria Ogólna - parter

stanowisko: Specjalista w Dziale Wzornictwa Zamek Cieszyn

stanowisko Specjalista w Dziale Wzornictwa Zamek Cieszyn

miejsce pracy Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Zamku Cieszyn (ul. Zamkowa 3 abc, budynek C)

Zamówienia publiczne

zamówienie na: dostawę komputerów poleasingowych

zamówienie na dostawę komputerów poleasingowych

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZPIF.271.1.2.2020

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów, parter lub poprzez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal - skrytka epuap: URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE /u390efc0tm/SEKAP

zamówienie na: Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Schodowej w Cieszynie

zamówienie na Budowa kanału burzowego i przelewu na istniejącej kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Schodowej w Cieszynie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy 1/ZP/DIZ/2020

zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ul. Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn, biuro nr 203 - sekretariat

zamówienie na: Dostawa kantówek o długości 6 [m], klejonych trójwarstwowo, z odcinków + 50, łączonych na mikrowczepy, o przekrojach 72 x 86 i 72 x 115 [mm], do wyrobu stolarki okiennej i drzwiowej, wg zestawienia dołączonego do Warunków postępowania

zamówienie na Dostawa kantówek o długości 6 [m], klejonych trójwarstwowo, z odcinków + 50, łączonych na mikrowczepy, o przekrojach 72 x 86 i 72 x 115 [mm], do wyrobu stolarki okiennej i drzwiowej, wg zestawienia dołączonego do Warunków postępowania

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZBM/TP/1166/2020

zamawiający Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

tryb zamówienia Przetarg poza Ustawą Pzp

wartość szacunkowa Poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, Sekretariat, pok nr 14

zamówienie na: opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie partycypacji społecznej

zamówienie na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Cieszyna w trybie partycypacji społecznej

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZPIF.271.1.1.2020

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów, parter

zamówienie na: Dostawa środków czystości dla Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

zamówienie na Dostawa środków czystości dla Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZBM/TP/978/2020

zamawiający Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

tryb zamówienia Przetarg poza Ustawą Pzp

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa Poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn, Sekretariat, pok nr 14

Uchwały Rady

uchwała nr: XVI/177/20

uchwała nr XVI/177/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustosunkowania się do pisma Pana Edwarda Kołodzieja z dnia 24 stycznia 2020 roku zawierającego prośbę o uczczenie pamięci ks. Adama Pilcha

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/176/20

uchwała nr XVI/176/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uhonorowania śp. Alfreda Znamierowskiego w części dotyczącej propozycji nadania mu pośmiertnie tytułu: "Honorowy Obywatel Cieszyna"

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/175/20

uchwała nr XVI/175/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie petycji Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie uhonorowania śp. Alfreda Znamierowskiego w części dotyczącej propozycji nadania jednej z ulic w Cieszynie jego imienia

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/174/20

uchwała nr XV/174/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XV/173/20

uchwała nr XV/173/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2033

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XVI/172/20

uchwała nr XVI/172/20

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19 w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2020 rok

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 0050.161.2020

zarządzenie nr 0050.161.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.155.2020

zarządzenie nr 0050.155.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z ogłoszonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.153.2020

zarządzenie nr 0050.153.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2020/2021

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.152.2020

zarządzenie nr 0050.152.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej, współwłasność Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.151.2020

zarządzenie nr 0050.151.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.154.2020

zarządzenie nr 0050.154.2020

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie czasowego zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Cieszyn

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij