Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Kierownictwo


Burmistrz Miasta Cieszyna

Ryszard Macura


Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Cieszynie pracuje w godzinach:
poniedziałek:                  7:30 - 16:30
wtorek - czwartek:         7:30 - 15:30
piątek:                              7:30 - 14:30

Przyjmowanie stron w kasie budżetowej Urzędu Miejskiego: 
od poniedziałku do piątku:  08:00 - 11:00

Przyjmowanie stron w kasie podatkowej Urzędu Miejskiego:
poniedziałek:                  08:00 - 16:00
wtorek - czwartek:         08:00 - 15:00
piątek:                              08:00 - 13:00.

Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta przyjmują w sprawach skarg i wniosków:
w każdy wtorek: od 12:00 do 16:00 w Ratuszu, I piętro.

Konta bankowe

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

Dla wpłat budżetowych z tytułu (użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, zezwoleń alkoholowych): 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897

Dla wpłat z tytułu (opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psa):
91 1050 1083 1000 0022  7607 6284

Dla wpłat z tytułu (gospodarowania odpadami komunalnymi - opłata śmieciowa): 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960

Dla wpłat z tytułu (opłaty za udostępnienie danych adresowych): 71 1050 1083 1000 0022 7506 3382

Kontakt

Burmistrz Miasta - Ryszard Macura
tel. 33/ 47 94 300
rmacura@um.cieszyn.pl
 
Zastępca Burmistrza Miasta - Aleksander Cierniak
tel. 33/47 94 301
acierniak@um.cieszyn.pl
 
Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki 
tel. 33/ 4794 302
sekretarz@um.cieszyn.pl
 
Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska 
tel. 33/ 4794 308
skarbnik@um.cieszyn.pl

Tablica ogłoszeń

Zarządzenie nr 0050.458.2018

Zarządzenie Nr 0050.458.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyników konkusu ofert na realizację zadania pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli" Na podstawie...

Zarządzenie nr 0050.457.2018

Zarządzenie Nr 0050.457.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wyniku konkusu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych" Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust. 2 pkt...

Zarządzenie nr 0050.456.2018

Zarządzenie Nr 0050.456.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkusu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych". Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i pkt...

Zarządzenie nr 0050.411.2018

Zarządzenie Nr 0050.411.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych". Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i pkt 4...

Praca

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez WS.18

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. organizacji imprez WS.18

miejsce pracy Wydział Sportu, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. tworzenia i administracji stron internetowych

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Samodzielne stanowisko ds. osób starszych i niepełnosprawnych

stanowisko Samodzielne stanowisko ds. osób starszych i niepełnosprawnych

miejsce pracy Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Dyrektor Przedszkola

stanowisko Dyrektor Przedszkola

miejsce pracy Przedszkole w Cieszynie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

stanowisko Stanowisko urzędnicze - Inspektor Ochrony Danych Osobowych

miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych, ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru w Cieszynie – etap I

zamówienie na Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Teatru w Cieszynie – etap I

nr sprawy ZP.271.1.11.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

zamówienie na: Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14 – II etap realizacji

zamówienie na Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego – Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14 – II etap realizacji

nr sprawy ZP.271.1.8.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

zamówienie na: Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

zamówienie na Modernizacja budynku Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

nr sprawy ZP.271.1.9.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

zamówienie na: na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu – Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego“

zamówienie na na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych projektu „Kaj indzi inakszy u nas po naszymu – Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego“

nr sprawy BPIT.271.2.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty

wartość szacunkowa Poniżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert umcieszyn@finn.pl

zamówienie na: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów cieszyńskiego Ratusza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

zamówienie na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów cieszyńskiego Ratusza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

nr sprawy ZP.271.1.1.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

zamówienie na: Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego w Cieszynie

zamówienie na Wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego w Cieszynie

nr sprawy ZP.271.1.7.2018

zamawiający Gmina Cieszyn

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn – Punkt Obsługi Klientów

Uchwały Rady

uchwała nr: XLVI/497/18

uchwała nr XLVI/497/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

uchwała nr: XLVI/496/18

uchwała nr XLVI/496/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

uchwała nr: XLVI/495/18

uchwała nr XLVI/495/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu

uchwała nr: XLVI/494/18

uchwała nr XLVI/494/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/478/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia na warunkach preferencyjnych długoterminowej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn "Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – etap II"

uchwała nr: XLVI/493/18

uchwała nr XLVI/493/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/427/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z dworca zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Hajduka

uchwała nr: XLVI/492/18

uchwała nr XLVI/492/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2018 roku

Zarządzenia

zarządzenie nr: 0050.461.2018

zarządzenie nr 0050.461.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.228.2018 w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji „11 Nadolziańskich Senioraliów"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.460.2018

zarządzenie nr 0050.460.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Przeciwdziałanie i walka z uzależnieniami oraz patologią społeczną poprzez aktywność sportowo-ruchową dla dzieci i młodzieży z gminy Cieszyn" zawartego w ofercie Octagon Team Cieszyn.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.459.2018

zarządzenie nr 0050.459.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.458.2018

zarządzenie nr 0050.458.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację zadania pn. „Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5 - letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.457.2018

zarządzenie nr 0050.457.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.456.2018

zarządzenie nr 0050.456.2018

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pn. „Program profilaktyki wad postawy ciała uczniów klas I-III szkół podstawowych"

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij