Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 4794 200
fax: (+48) 33 4794 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011
Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: (+48) 33 4794 200
fax: (+48) 33 4794 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kierownictwo

Burmistrz Miasta Cieszyna 

Burmistrz Miasta Cieszyna

Gabriela Staszkiewicz

Godziny urzędowania

Urząd Miejski w Cieszynie pracuje w godzinach:
poniedziałek:           od 07:30 do 16:30
wtorek - czwartek:  od 07:30 do 15:30
piątek:                       od 07:30 do 14:30
Przyjmowanie stron w kasie budżetowej Urzędu Miejskiego:
od poniedziałku do piątku: 08:00 - 11:00
Przyjmowanie stron w kasie podatkowej Urzędu Miejskiego:
poniedziałek:           08:00 - 16:00
wtorek - czwartek:  08:00 - 15:00
piątek:                       08:00 - 13:00
Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta przyjmują w sprawach skarg i wniosków:
w każdy wtorek: od 12:00 do 16:00 w Ratuszu, I piętro

Konta bankowe

Numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie:

Dla wpłat budżetowych z tytułu (użytkowania wieczystego, dzierżawy, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej, zezwoleń alkoholowych): 25 1050 1083 1000 0001 0075 7897

Dla wpłat z tytułu (opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psa):
91 1050 1083 1000 0022  7607 6284

Dla wpłat z tytułu (gospodarowania odpadami komunalnymi - opłata śmieciowa): 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960

Dla wpłat z tytułu (opłaty za udostępnienie danych adresowych): 71 1050 1083 1000 0022 7506 3382

Kontakt

Burmistrz Miasta - Gabriela Staszkiewicz
tel. 33/ 4794 300
gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl
I Zastępca Burmistrza Miasta - Krzysztof Kasztura
tel. 33/ 4794 301
kkasztura@um.cieszyn.pl
II Zastępca Burmistrza Miasta - Przemysław Major
tel. 33/ 4794 302
pmajor@um.cieszyn.pl
Sekretarz Miasta - Stanisław Kawecki
tel. 33/ 4794 302
sekretarz@um.cieszyn.pl
Skarbnik Miasta - Alicja Dąbrowska
tel. 33/ 4794 308
skarbnik@um.cieszyn.pl

Tablica ogłoszeń

CUW03.071.5.49.2019 - Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza stomatologów z terenu Miasta Cieszyna do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza stomatologów z terenu Miasta Cieszyna do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach. Współpraca ma obejmować realizację postanowień art. 9 i art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019...

Zarządzenie nr 0050.751.2019

Zarządzenie Nr 0050.751.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Zarządzenie nr 0050.749.2019

Zarządzenie Nr 0050.749.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 06 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od nieruchomości §1 Wyznaczam 14 listopada 2019 roku jako...

Praca

stanowisko: Kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie

stanowisko Kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Straży Miejskiej w Cieszynie

miejsce pracy Straż Miejska w Cieszynie, ul. Bolesława Limansowkiego 7, 43-400 Cieszyn

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn - Kancelaria Ogólna - parter

stanowisko: Stanowisko ds. obsługi obiektów - konserwator

stanowisko Stanowisko ds. obsługi obiektów - konserwator

miejsce pracy Wydział Sportu - Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa w Cieszynie; ul. Sportowa 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta

stanowisko Stanowisko urzędnicze ds. obsługi klienta

miejsce pracy Wydział Sportu - Wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa w Cieszynie; ul. Sportowa 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

stanowisko: Majster w Dziale Wykonawstwa Drogowego

stanowisko Majster w Dziale Wykonawstwa Drogowego

miejsce pracy Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie sekretariat 203

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rozbudowa drogi gminnej Nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie

zamówienie na Rozbudowa drogi gminnej Nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy 12/ZP/DZ/2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ul. Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn, biuro nr 203 - sekretariat

zamówienie na: Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

zamówienie na Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości pozostających w zarządzie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZBM/TP/9/4878/2019

zamawiający Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w roku 2020

zamówienie na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Cieszyn do szkół i placówek oświatowych w roku 2020

Status zamówienia aktualne

nr sprawy CUW01.272.19.2019

zamawiający Centrum Usług Wspólnych

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Centrum Usług Wspólnych Ratuszowa 1 43-400 Cieszyn

zamówienie na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

zamówienie na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.271.1.14.2019

zamawiający Miasta Cieszyna

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Cieszynie, Punkt Obsługi Klienta (parter)

zamówienie na: Transport i zbieranie odpadów komunalnych pochodzących z terenu dróg oraz terenów zieleni miejskiej miasta Cieszyn

zamówienie na Transport i zbieranie odpadów komunalnych pochodzących z terenu dróg oraz terenów zieleni miejskiej miasta Cieszyn

Status zamówienia aktualne

nr sprawy 11/ZP/DZO/2019

zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ul. Liburnia 4, 43 - 400 Cieszyn, biuro nr 203 - sekretariat

Uchwały Rady

uchwała nr: XII/132/19

uchwała nr XII/132/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

uchwała nr: XII/129/19

uchwała nr XII/129/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

uchwała nr: XII/128/19

uchwała nr XII/128/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

uchwała nr: XII/127/19

uchwała nr XII/127/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XV/122/15 w sprawie programu pn. "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny"

uchwała nr: XII/126/19

uchwała nr XII/126/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XLIV/451/18 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Pilotażowy program profilaktyki próchnicy u dzieci 5-letnich, uczęszczających do cieszyńskich przedszkoli"

uchwała nr: XII/125/19

uchwała nr XII/125/19

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2020

Zarządzenia

zarządzenie nr: 0050.770.2019

zarządzenie nr 0050.770.2019

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.764.2019

zarządzenie nr 0050.764.2019

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.758.2019

zarządzenie nr 0050.758.2019

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.771.2019

zarządzenie nr 0050.771.2019

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 0050.17.2019 w sprawie sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2019

Status Obowiązujące

Uwagi zmieniono Zarządzenia: 1. Zarządzenie Nr 0050.17.2019 z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2019. 2. Zarządzenie Nr 0050.63.2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2019 roku

zarządzenie nr: 0050.769.2019

zarządzenie nr 0050.769.2019

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.768.2019

zarządzenie nr 0050.768.2019

wydane przez Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij