Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXXV/344/17

uchwała nr XXXV/344/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/271/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/383/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Cieszyn oprócz gminnych jednostek budżetowych

uchwała nr: XXXV/343/17

uchwała nr XXXV/343/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017 roku

uchwała nr: XXXV/342/17

uchwała nr XXXV/342/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2017 r.

uchwała nr: XXXV/341/17

uchwała nr XXXV/341/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr II/85/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn

uchwała nr: XXXV/340/17

uchwała nr XXXV/340/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

uchwała nr: XXXV/339/17

uchwała nr XXXV/339/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr II/81/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Cieszyna na lata 2015 - 2017

uchwała nr: XXXV/338/17

uchwała nr XXXV/338/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Gminy Hażlach oraz od Gminy Zebrzydowice części ich zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia

uchwała nr: XXXV/337/17

uchwała nr XXXV/337/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażania zgody na przejcie od Gminy Dębowiec części jej zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i na zawarcie porozumienia

uchwała nr: XXXV/336/17

uchwała nr XXXV/336/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przekazania majątku, należności i zobowiązań Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie

uchwała nr: XXXV/335/17

uchwała nr XXXV/335/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przekazania majątku, należności i zobowiązań Gimnazjum Nr 2 z oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kubisza w Cieszynie

uchwała nr: XXXV/334/17

uchwała nr XXXV/334/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przekazania majątku, należności i zobowiązań Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie

uchwała nr: XXXV/333/17

uchwała nr XXXV/333/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Cieszyna

uchwała nr: XXXV/32/17

uchwała nr XXXV/32/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Cieszyna za 2016 rok

uchwała nr: XXXV/331/17

uchwała nr XXXV/331/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017 - 2028

uchwała nr: XXXV/330/17

uchwała nr XXXV/330/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/329/17

uchwała nr XXXIV/329/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017 - 2028

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/328/17

uchwała nr XXXIV/328/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/327/17

uchwała nr XXXIV/327/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Cieszyna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/326/17

uchwała nr XXXIV/326/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego (zadanie pn. "Przebudowa ul. Solnej")

uchwała nr: XXXIV325/17

uchwała nr XXXIV325/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu )zadanie pn. "Przebudowa ul. Solnej")

uchwała nr: XXXIV/324/17

uchwała nr XXXIV/324/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (zadanie pn. "Przebudowa mostu nad ciekiem Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Bolko Kantora")

uchwała nr: XXXIV/323/17

uchwała nr XXXIV/323/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/178/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia programu lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych

uchwała nr: XXXIV/322/17

uchwała nr XXXIV/322/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonywane

uchwała nr: XXXIV/321/17

uchwała nr XXXIV/321/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie nazwy ulic

uchwała nr: XXXIV/320/17

uchwała nr XXXIV/320/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXXVII/256/17 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij