Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: nr XII/5/2017

uchwała nr nr XII/5/2017

jakiego organu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

z dnia

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia GPR Cieszyna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIII/319/17

uchwała nr XXXIII/319/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

uchwała nr: XXXIII/318/17

uchwała nr XXXIII/318/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

uchwała nr: XXXIII/317/17

uchwała nr XXXIII/317/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/297/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Cieszyna dotyczącego przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji

uchwała nr: XXXIII/316/17

uchwała nr XXXIII/316/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

uchwała nr: XXXIII/315/17

uchwała nr XXXIII/315/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/314/17

uchwała nr XXXII/314/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/313/17

uchwała nr XXXII/313/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/312/17

uchwała nr XXXII/312/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/311/17

uchwała nr XXXII/311/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/310/17

uchwała nr XXXII/310/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/309/17

uchwała nr XXXII/309/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/308/17

uchwała nr XXXII/308/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/307/17

uchwała nr XXXII/307/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2017 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/306/17

uchwała nr XXXII/306/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/305/17

uchwała nr XXXII/305/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Cieszyn

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXII/304/17

uchwała nr XXXII/304/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Cieszyna na lata 2017 – 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/303/17

uchwała nr XXXI/303/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/302/17

uchwała nr XXXI/302/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/301/17

uchwała nr XXXI/301/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Cieszyna nalata 2017 - 2028

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/300/17

uchwała nr XXXI/300/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 2017

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/299/17

uchwała nr XXXI/299/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/298/17

uchwała nr XXXI/298/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/297/17

uchwała nr XXXI/297/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie stanowiska rady Miejskiej Cieszyna dotyczącego przejęcia przez Gminę Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni Wydawniczej Sp. z o. o. w likwidacji

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXI/296/17

uchwała nr XXXI/296/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem założycielskim jest Gmina Cieszyn

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij