Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XLI/419/18

uchwała nr XLI/419/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie nadania nazwy rondu przy skrzyżowaniu ulic Stawowej, Katowickiej, Liburnii i Kolejowej nazwy: Rondo Jana Pawła II

uchwała nr: XLI/418/18

uchwała nr XLI/418/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028

uchwała nr: XLI/417/18

uchwała nr XLI/417/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2018 rok

uchwała nr: XLI/416/18

uchwała nr XLI/416/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej Cieszyna do prac Rady Programowej Zamku Cieszyn

uchwała nr: XLI/415/18

uchwała nr XLI/415/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu

uchwała nr: XLI/414/18

uchwała nr XLI/414/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego

uchwała nr: XLI/413/18

uchwała nr XLI/413/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

uchwała nr: XLI/412/18

uchwała nr XLI/412/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”

uchwała nr: XLI/411/18

uchwała nr XLI/411/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie udzielania pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

uchwała nr: XLI/410/18

uchwała nr XLI/410/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

uchwała nr: XLI/409/18

uchwała nr XLI/409/18

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Cieszyn oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

uchwała nr: XL/408/17

uchwała nr XL/408/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku

uchwała nr: XL/407/17

uchwała nr XL/407/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2018 roku

uchwała nr: XL/406/17

uchwała nr XL/406/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2018–2028

uchwała nr: XL/405/17

uchwała nr XL/405/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2018

uchwała nr: XL/404/17

uchwała nr XL/404/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku i ich planu finansowego

uchwała nr: XL/403/17

uchwała nr XL/403/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028

uchwała nr: XL/402/17

uchwała nr XL/402/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

uchwała nr: XL/401/17

uchwała nr XL/401/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

uchwała nr: XL/400/17

uchwała nr XL/400/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uchylająca uchwałę Nr LII/382/97 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Miasta Cieszyna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

uchwała nr: XL/399/17

uchwała nr XL/399/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych - szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia"

uchwała nr: XXXIX/398/17

uchwała nr XXXIX/398/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017 - 2028

uchwała nr: XXXIX/397/17

uchwała nr XXXIX/397/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 2017

uchwała nr: XXXIX/396/17

uchwała nr XXXIX/396/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody

uchwała nr: XXXIX/395/17

uchwała nr XXXIX/395/17

jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij