Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 11319
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 5190
Burmistrz Miasta Cieszyna 4217
Jak załatwić sprawę? 3136
Schemat organizacyjny 2857
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 2155
Oświadczenia majątkowe 1114
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 1045
Skargi i wnioski 1012
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 872
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 871
Godziny urzędowania 837
Kontakt 816
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 804
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 739
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 722
Konta bankowe 711
Krok po kroku 552
Opłata od posiadania psów 524
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 523
Ogłoszenie II pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 493
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 463
Inspektor ds. edukacji 437
Informacje dotyczące MCZK 432
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 432
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 431
Wydział Sportu 425
Udostępnianie informacji publicznej 397
Przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Cieszyn 389
Zestawienie petycji 357
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 355
Audytor Wewnętrzny 352
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 345
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 337
Urząd Stanu Cywilnego 336
Ogłoszenie pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 334
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 328
Wydział Organizacyjny 325
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 321
Burmistrz Miasta Cieszyna dnia 14 kwietnia 2017 r. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych (Przedszkole nr 7, 17, 18,20) 316
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 314
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 303
Sekretarz Miasta Cieszyna 294
Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 283
Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Przepilińskiego. 280
Stanowisko ds. zabytków oraz ochrony krajobrazu 273
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 264
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 260
asystentka/sekretarka 244
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 242
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 4217
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 93
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 90
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 82
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 81
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 77
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 77
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 76
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 76
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 75
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 74
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 74
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 74
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 73
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 73
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 72
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 72
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 72
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 72
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 71
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 71
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 70
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 70
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 70
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 70
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 69
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 69
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 69
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 69
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 68
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 68
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 68
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 68
Zarządzenie Nr 120.19.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 68
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 66
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 66
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 66
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 65
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 64
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 63
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 62
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 62
Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2017 59
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 59
Zarządzenie Nr 120.13.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 58
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 57
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 57
Zarządzenie Nr 73/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok. 56
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 55
Zarządzenie Nr 78/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 52
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 5976
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 3035
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 677
Sesje Rady Miejskiej offline 482
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 462
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 396
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 362
Dyżury Radnych 351
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 316
XXVIII/287/16 279
XXVII/256/16 263
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 255
Wzór oświadczenia majątkowego 248
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 226
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 216
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 204
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 183
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 158
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 144
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 142
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 142
XXVIII/270/16 138
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 134
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 133
XXVIII/275/16 131
Uchwała nr XXIX/294/17 125
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 121
XXVIII/285/16 121
0003.617.2017 Zapytanie o udostępnienie umów cywilo-prawnych MOSiR-u 120
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 118
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 118
XXVII/257/16 115
XXVIII/286/16 115
Grudzień 2016 114
Uchwała nr XXXI/300/17 113
Uchwała nr XXXIII/319/17 112
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 111
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 109
Uchwała nr XXXI/303/17 108
Uchwała nr XXXII/314/17 108
Uchwała nr XXXIII/318/17 108
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 107
Uchwała nr XXIX/293/17 106
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 106
Uchwała nr XXIX/289/17 104
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 104
0003.611.2017 Interpelacja w sprawie Placu Teatralnego w Cieszynie 103
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 103
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 roku 102
0003.614.2017 Zapytanie dotyczące realizowanych przez Gminę Cieszyn projektów z udziałem środków zewnętrznych 101
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 1213
Deklaracje - PODATKI 1103
Zarządzenie nr 0050.25.2017 878
Opis Cieszyna 812
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 525
Gminna Ewidencja Zabytków 488
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 313
XXVIII/287/16 279
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 231
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 226
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 210
Insygnia miasta 193
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 191
Mapa Cieszyna 186
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 186
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 183
Strategia Rozwoju 183
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 181
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 179
Zarządzenie nr 0050.23.2017 178
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 171
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 164
Informacja o projektowaniu dokumentów 163
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 161
Linki 159
0050.776.2016 158
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 147
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 146
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 144
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 140
Zarządzenie nr 0050.24.2017 138
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 125
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 121
Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Spotkanie "Noworoczno-opłatkowe" zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Cieszynie 120
Uchwała nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości 119
0050.774.2016 117
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 117
Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomagać to znaczy być blisko" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu... 114
0050.775.2016 113
Uchwała nr XXXI/300/17 113
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 112
Uchwała nr XXXIII/319/17 112
Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 8 marca 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 112
Zarządzenie nr 0050.294.2017 111
0050.772.2016 110
0050.773.2016 110
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 109
Nowa zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 108
Uchwała nr XXXII/314/17 108
Uchwała nr XXXIII/318/17 108
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3704
Dane podstawowe 2124
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 1653
Informacje podstawowe 1555
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 1355
Informacje podstawowe 982
Instytucje kultury 982
Referent 937
Dane podstawowe 929
Informacje podstawowe 860
Dane podstawowe 828
Książnica Cieszyńska 770
Dane teleadresowe 735
Dane podstawowe 687
Referent 680
Informacje podstawowe 571
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 569
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 550
ORG.271.3.2017 541
Informacje podstawowe 540
Pracownik socjalny 525
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 524
Dane podstawowe 469
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 461
Referent 444
Dane podstawowe 430
Sprawozdania, programy 430
Pracownicy MZD 419
Dane kontaktowe 413
Struktura Organizacyjna 389
Refrent w Dziale pracy specjalistycznej 367
Dane podstawowe 362
Dane teleadresowe 362
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 347
Ogłoszenie o wolnych lokalach, których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na własny koszt z przeznaczeniem na cele mieszkalne 326
Dane podstawowe 320
Dane podstawowe 305
ORG.271.5.2017 304
Udostępnianie informacji publicznej 303
Informacje niedostępne w BIP 297
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 292
Dane podstawowe 282
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 278
Dane podstawowe 277
Kontrole 277
Prezes Zarządu 271
Ogłoszenia oświaty w Cieszynie 260
Oświadczenia majątkowe 2015 r. 258
Dane podstawowe 249
Dane podstawowe 249
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 309
Kontakt 201
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 113
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 112
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 103
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 101
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 95
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 94
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 94
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 91
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 91
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 91
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 89
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 88
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 86
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 83
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 81
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 80
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 80
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 78
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 77
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 76
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 75
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 74
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 73
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 73
Uchwała Nr V/9/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. 73
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 72
Komunikat 72
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 72
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 72
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 71
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 71
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 70
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 69
Uchwała Nr 11/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 69
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 68
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 68
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 68
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 67
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 67
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 65
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 64
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 63
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 62
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 62
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 62
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 61
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 60
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 55

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij