Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 6030
Burmistrz Miasta Cieszyna 2488
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 2068
Jak załatwić sprawę? 1847
Schemat organizacyjny 1650
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 1040
ZP.272.1.4.2017 847
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 673
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 621
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 543
Oświadczenia majątkowe 435
ZP.271.1.6.2017 415
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 404
Skargi i wnioski 370
Godziny urzędowania 364
Kontakt 343
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 326
Konta bankowe 275
Krok po kroku 269
ZP.271.2.1.2017 267
Inspektor ds. edukacji 260
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 254
Przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Cieszyn 237
Wydział Sportu 212
Informacje dotyczące MCZK 202
Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Przepilińskiego. 198
Udostępnianie informacji publicznej 191
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 179
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 177
ZP.271.1.5.2017 176
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 170
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie w rejonie ulic Łukowej i Frysztackiej. 164
Zestawienie petycji 164
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 162
Stanowisko ds. zabytków oraz ochrony krajobrazu 159
Burmistrz Miasta Cieszyna dnia 14 kwietnia 2017 r. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych (Przedszkole nr 7, 17, 18,20) 157
Wydział Organizacyjny 151
Audytor Wewnętrzny 150
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 149
Sekretarz Miasta Cieszyna 148
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 144
Ogłoszenie przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza. 143
Przeznaczenie do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej 139
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 133
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 131
Informacja Gminy Cieszyn o dotacjach udzielonych na rok 2017 129
Referat Planowania 127
asystentka/sekretarka 126
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 126
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 126
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 2488
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 43
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 37
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 32
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 29
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 28
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 28
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 27
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 27
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 27
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 26
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 26
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 26
Zarządzenie Nr 120.19.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 26
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 26
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 25
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 25
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 25
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 25
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 25
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 24
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 24
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 24
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 24
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 23
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 23
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 23
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 23
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 23
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 23
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 23
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 23
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 23
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 23
Zarządzenie Nr 120.13.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 22
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 22
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 22
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 21
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 21
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 21
Zarządzenie Nr 73/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok. 21
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 21
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 20
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 20
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 19
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 19
Zarządzenie Nr 989/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2011. 18
Zarządzenie Nr 985/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasiedzenia i zniesienia współwłasności nieruchomości. 17
Zarządzenie Nr 988/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 16
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 3280
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 1646
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 344
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 316
Sesje Rady Miejskiej offline 215
XXVII/256/16 187
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 172
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 171
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 164
Dyżury Radnych 162
XXVIII/287/16 158
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 157
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 133
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 125
Wzór oświadczenia majątkowego 122
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 116
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 111
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 108
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 78
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 77
XXVIII/270/16 75
XXVIII/275/16 75
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 74
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 72
XXVII/257/16 72
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 69
0003.617.2017 Zapytanie o udostępnienie umów cywilo-prawnych MOSiR-u 68
0003.614.2017 Zapytanie dotyczące realizowanych przez Gminę Cieszyn projektów z udziałem środków zewnętrznych 65
Uchwała nr XXIX/294/17 63
XXVIII/285/16 62
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 61
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 61
0003.611.2017 Interpelacja w sprawie Placu Teatralnego w Cieszynie 60
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 59
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 57
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 56
Uchwała nr XXXI/303/17 56
0003.595.2016 Zapytanie dotyczące zagospodarowania budynku administracji MOSiR-u po likwidacji jednostki 52
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 52
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 roku 51
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 51
Uchwała nr XXIX/293/17 50
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 49
Grudzień 2016 47
XXVIII/286/16 47
XXVIII/269/16 46
Uchwała nr XXIX/289/17 44
XXVIII/279/16 44
0003.542.2016 Wniosek w sprawie przebudowy strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna 43
XXVIII/271/16 43
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarządzenie nr 0050.25.2017 806
Deklaracje - PODATKI 686
Opis Cieszyna 581
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 396
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 267
Gminna Ewidencja Zabytków 229
XXVIII/287/16 158
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 149
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 147
Zarządzenie nr 0050.23.2017 131
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 131
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 108
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 108
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 99
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 98
Zarządzenie nr 0050.24.2017 97
0050.776.2016 91
Insygnia miasta 85
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 78
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 73
0050.774.2016 68
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 68
Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomagać to znaczy być blisko" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu... 67
0050.775.2016 66
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 66
Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Spotkanie "Noworoczno-opłatkowe" zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Cieszynie 66
0050.773.2016 65
Mapa Cieszyna 64
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 63
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 61
Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 8 marca 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 59
Informacja o projektowaniu dokumentów 58
Strategia Rozwoju 58
0050.772.2016 57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 57
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 57
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 56
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 56
0050.766.2016 54
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 53
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 53
Zarządzenie nr 0050.85.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie uznania celowości oferty Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Cieszynie 52
0050.770.2016 51
0050.771.2016 50
0050.765.2016 49
0050.767.2016 49
Nowy zaktualizowany opis działań i harmonogram 49
Uchwała Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016 49
0050.764.2016 48
0050.768.2016 48
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1875
Dane podstawowe 1062
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 740
Informacje podstawowe 702
Referent 702
Instytucje kultury 646
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 586
Referent 564
Informacje podstawowe 495
Informacje podstawowe 473
Informacje podstawowe 433
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 381
Książnica Cieszyńska 347
Dane podstawowe 345
Dane podstawowe 345
Referent 344
ORG.271.3.2017 342
Sprawozdania, programy 278
Dane teleadresowe 264
Dane podstawowe 247
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 239
Informacje podstawowe 232
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 223
ORG.271.5.2017 218
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 217
Dane podstawowe 202
Ogłoszenie o wolnych lokalach, których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na własny koszt z przeznaczeniem na cele mieszkalne 184
Dane teleadresowe 172
Dane kontaktowe 171
Dane podstawowe 169
Dane podstawowe 166
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 161
Kontrole 161
Dane podstawowe 160
ORG.271.8.2017 157
Struktura Organizacyjna 148
Dane podstawowe 147
ZBM/TP/8/1509/2017 140
Dane podstawowe 139
Konto bankowe 139
Udostępnianie informacji publicznej 139
Ogłoszenia Straży Miejskiej w Cieszynie 137
Pracownicy MZD 136
Dane podstawowe 135
Odstąpienie od dwuetapowego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Cieszynie przy ul. Menniczej nr 2 131
Plany finansowe 131
Nabór na stanowisko Referent 129
Oświadczenia majątkowe 2015 r. 126
Informacje niedostępne w BIP 124
Lista osób oczekujących na najem - z dnia 6 lutego 2017 roku 116
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 169
Kontakt 55
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 48
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 43
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 41
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 37
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 36
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 35
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 34
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 33
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 33
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 33
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 32
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 32
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 31
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 31
Uchwała Nr V/9/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. 31
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 31
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 30
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 30
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 30
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 30
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 29
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 28
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 28
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 27
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 27
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 27
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 27
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 27
Komunikat 26
Uchwała Nr 11/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 26
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 25
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 25
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 25
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 24
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 24
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 24
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 24
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 24
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 24
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 24
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 24
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 23
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 23
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 8 grudnia 2015 r. 23
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 23
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 21
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 21
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 20

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij