Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 3183
Burmistrz Miasta Cieszyna 1359
Jak załatwić sprawę? 1213
Schemat organizacyjny 1040
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 879
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 527
Ogłoszenie II przetargu 323
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 318
Oświadczenia majątkowe 260
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 252
Godziny urzędowania 192
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 186
Kontakt 173
Skargi i wnioski 168
Inspektor ds. edukacji 164
Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Przepilińskiego. 141
Konta bankowe 138
Krok po kroku 135
Przeznaczenie do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej 123
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 122
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 109
Wydział Sportu 106
Przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Cieszyn 104
Zestawienie petycji 102
Przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców lokali mieszkalnych w Cieszynie w budynkach Wąska 2/14 i Moniuszki 7/38. 99
asystentka/sekretarka 95
Informacja Gminy Cieszyn o dotacjach udzielonych na rok 2017 95
Stanowisko ds. zabytków oraz ochrony krajobrazu 95
Udostępnianie informacji publicznej 94
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 94
Wydział Organizacyjny 94
informacje o wynikach przetargów 93
Ogłoszenie przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza. 89
Sekretarz Miasta Cieszyna 87
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 87
Audytor Wewnętrzny 86
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 85
Informacje dotyczące MCZK 84
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 82
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 80
Referat Planowania 78
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 78
Przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Szerokiej. 76
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 76
Zarządzenie nr 0050.778.2016 76
Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 72
Informacja o kontrolach przeprowadzonych w 2016 r. 71
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 70
Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna 68
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 67
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 1359
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 18
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 17
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 16
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 16
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 15
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 14
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 14
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 14
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 14
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 13
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 13
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 13
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 13
Zarządzenie Nr 120.13.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 13
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 13
Zarządzenie Nr 73/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok. 13
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 12
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 12
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 12
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 12
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 12
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 12
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 12
Zarządzenie Nr 120.19.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 12
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 12
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 12
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 12
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 11
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 11
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 11
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 11
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 11
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 11
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 11
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 11
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 11
Zarządzenie Nr 985/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasiedzenia i zniesienia współwłasności nieruchomości. 11
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 10
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 10
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 10
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 10
Zarządzenie Nr 988/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 10
Zarządzenie Nr 991/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nabycia środków trwałych. 10
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 9
obwieszczenie o dokonaniu pozytywnych uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji 9
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 9
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 9
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 1914
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 1008
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 205
Sesje Rady Miejskiej offline 151
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 147
XXVII/256/16 146
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 122
XXVIII/287/16 118
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 92
Dyżury Radnych 89
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 84
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 77
Wzór oświadczenia majątkowego 74
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 71
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 64
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 60
XXVIII/270/16 59
XXVIII/275/16 59
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 57
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 57
XXVII/257/16 57
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 52
XXVII/263/16 49
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 47
XXVIII/285/16 46
Uchwała nr XXIX/294/17 43
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 40
0003.617.2017 Zapytanie o udostępnienie umów cywilo-prawnych MOSiR-u 37
XXVIII/286/16 36
0003.611.2017 Interpelacja w sprawie Placu Teatralnego w Cieszynie 35
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 35
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 34
0003.614.2017 Zapytanie dotyczące realizowanych przez Gminę Cieszyn projektów z udziałem środków zewnętrznych 33
XXVIII/271/16 33
XXVIII/279/16 33
0003.595.2016 Zapytanie dotyczące zagospodarowania budynku administracji MOSiR-u po likwidacji jednostki 32
Grudzień 2016 32
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 roku 32
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 31
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 31
Uchwała nr XXIX/293/17 31
wniosek nr BRM.0003.602.2017 z dnia 19.01.2017 dot. wprowadzenia do porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej informacji n/t funkcjonowania sportu w Cieszynie 31
XXVIII/269/16 31
XXVIII/277/16 30
0014.SP.6.2016 Wniosek o przedstawienie planów działań promocyjnych Miasta w roku 2017 oraz wykazu imprez sportowych organizowanych przez Miasto w roku 2017 29
XXVIII/282/16 29
XXVII/264/16 28
XXVIII/273/16 28
XXVIII/278/16 28
Uchwała nr XXIX/289/17 27
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarządzenie nr 0050.25.2017 763
Deklaracje - PODATKI 487
Opis Cieszyna 474
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 178
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 153
Gminna Ewidencja Zabytków 135
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 122
XXVIII/287/16 118
Zarządzenie nr 0050.23.2017 108
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 99
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 84
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 81
0050.776.2016 78
Zarządzenie nr 0050.24.2017 76
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 57
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 57
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 57
0050.774.2016 56
Uchwała Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności. 56
0050.773.2016 54
Insygnia miasta 53
0050.775.2016 51
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 50
0050.772.2016 48
0050.766.2016 40
Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomagać to znaczy być blisko" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu... 39
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 39
0050.769.2016 38
0050.770.2016 38
Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Spotkanie "Noworoczno-opłatkowe" zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Cieszynie 38
0050.768.2016 37
0050.771.2016 36
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 36
0050.764.2016 34
0050.765.2016 34
Mapa Cieszyna 34
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 34
0050.767.2016 33
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 33
Nowa zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 32
Nowy zaktualizowany opis działań i harmonogram 32
Zarządzenie nr 0050.16.2017 32
Zarządzenie nr 0050.85.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie uznania celowości oferty Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Cieszynie 31
Informacja o projektowaniu dokumentów 30
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 29
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 28
Strategia Rozwoju 28
Linki 25
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 25
Zarządzenie nr 0050.105.2017 25
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1039
Referent 474
Dane podstawowe 398
Instytucje kultury 393
Informacje podstawowe 291
Informacje podstawowe 287
Informacje podstawowe 267
Referent 266
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 259
ORG.271.3.2017 244
Przetargi na lokale 240
Informacje podstawowe 231
Sprawozdania, programy 201
ORG.271.5.2017 176
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 171
Książnica Cieszyńska 155
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 141
Referent 133
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 130
ORG.271.8.2017 119
Kontrole 108
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 105
Dane teleadresowe 97
Dane teleadresowe 97
Dane podstawowe 93
Konto bankowe 90
Nabór na stanowisko Referent 82
Informacje podstawowe 81
Dane podstawowe 75
Kontrole 73
Ogłoszenia Straży Miejskiej w Cieszynie 72
Lista osób oczekujących na najem - z dnia 6 lutego 2017 roku 70
Nabór na stanowisko Inspektora 68
Dane podstawowe 66
Oświadczenia majątkowe 65
Dane podstawowe 64
Plany finansowe 62
Informacje niedostępne w BIP 61
Uchwały dotyczące opłat za pobyt dziecka w żłobku: 60
Sprawozdania 58
Struktura Organizacyjna 58
Dane podstawowe 56
Wykaz osób skreślonych z listy oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy Cieszyn w wyniku weryfikacji (niespełnianie kryteriów) 56
Oświadczenia majątkowe 2015 r. 55
Wykaz osób skreślonych z listy oczekujących na mieszkanie z zasobów gminy Cieszyn w wyniku weryfikacji. Lista z dnia 13 stycznia 2017 roku. 54
ORG.271.6.2017 53
Plany 51
Dyrektor Domu Spokojnej Starości 49
Plany finansowe 49
Struktura organizacyjna 49
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 106
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 24
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 22
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 19
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 19
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 18
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 16
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 15
Uchwała Nr V/9/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. 15
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 15
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 14
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 14
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 13
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 13
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 13
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 13
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 13
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 13
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 12
Komunikat 12
Uchwała Nr 11/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 12
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 12
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 12
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 12
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 12
VI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 11 kwietnia 2016 r. 12
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 12
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 11
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 11
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 11
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 11
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 11
XII posiedzenie Rady Seniorów - 3 października 2016 r. 11
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 11
XIV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 grudnia 2016 r. 11
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 10
IV Posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 7 marca 2016 r. 10
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 8 grudnia 2015 r. 10
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 10
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 10
V posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 4.04.2016 r. 10
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 10
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 10
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 9
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 9
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 9
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 9
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 9
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 9
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 9

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij