Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 7176
Burmistrz Miasta Cieszyna 2824
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 2748
Jak załatwić sprawę? 2164
Schemat organizacyjny 1965
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 1277
ZP.272.1.4.2017 901
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 810
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 707
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 662
Oświadczenia majątkowe 602
Skargi i wnioski 511
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 485
ZP.271.1.6.2017 468
Godziny urzędowania 459
Kontakt 458
Konta bankowe 368
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 367
Krok po kroku 337
Inspektor ds. edukacji 328
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 315
ZP.271.2.1.2017 303
Przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Cieszyn 281
Wydział Sportu 275
Burmistrz Miasta Cieszyna dnia 14 kwietnia 2017 r. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych (Przedszkole nr 7, 17, 18,20) 256
Informacje dotyczące MCZK 249
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 243
Udostępnianie informacji publicznej 238
Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Przepilińskiego. 232
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 230
Zestawienie petycji 218
Stanowisko ds. zabytków oraz ochrony krajobrazu 214
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 202
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie w rejonie ulic Łukowej i Frysztackiej. 202
ZP.271.1.5.2017 202
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 197
Wydział Organizacyjny 195
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 193
Audytor Wewnętrzny 187
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 187
Sekretarz Miasta Cieszyna 182
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 177
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 176
ZP.271.1.8.2017 174
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 165
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 165
Ogłoszenie przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza. 164
Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza- dz.2_104 160
Referat Planowania 155
Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 152
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 2824
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 58
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 46
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 42
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 42
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 42
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 40
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 40
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 39
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 38
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 38
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 37
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 37
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 37
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 37
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 37
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 36
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 36
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 36
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 36
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 36
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 36
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 35
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 35
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 35
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 34
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 34
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 34
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 33
Zarządzenie Nr 120.19.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 33
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 33
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 32
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 32
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 32
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 32
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 31
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 31
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 30
Zarządzenie Nr 73/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok. 30
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 29
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 29
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 29
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 28
Zarządzenie Nr 120.13.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 28
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 28
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 28
Zarządzenie Nr 989/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2011. 28
Zarządzenie Nr 985/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasiedzenia i zniesienia współwłasności nieruchomości. 27
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 26
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 26
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 3901
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 1952
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 416
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 335
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 276
Sesje Rady Miejskiej offline 260
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 211
Dyżury Radnych 202
XXVII/256/16 202
XXVIII/287/16 191
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 185
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 172
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 168
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 157
Wzór oświadczenia majątkowego 151
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 140
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 139
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 125
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 94
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 91
XXVIII/270/16 89
XXVIII/275/16 88
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 85
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 85
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 83
XXVII/257/16 83
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 82
0003.617.2017 Zapytanie o udostępnienie umów cywilo-prawnych MOSiR-u 82
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 80
0003.611.2017 Interpelacja w sprawie Placu Teatralnego w Cieszynie 78
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 77
Uchwała nr XXIX/294/17 75
Uchwała nr XXXI/303/17 75
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 73
0003.614.2017 Zapytanie dotyczące realizowanych przez Gminę Cieszyn projektów z udziałem środków zewnętrznych 72
XXVIII/285/16 72
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 71
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 69
Uchwała nr XXXI/300/17 68
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku 65
0003.595.2016 Zapytanie dotyczące zagospodarowania budynku administracji MOSiR-u po likwidacji jednostki 64
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 roku 64
XXVIII/286/16 61
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 61
Grudzień 2016 60
Uchwała nr XXIX/293/17 60
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 59
Uchwała nr XXXI/299/17 57
0003.542.2016 Wniosek w sprawie przebudowy strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna 55
Uchwała nr XXIX/289/17 55
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarządzenie nr 0050.25.2017 821
Deklaracje - PODATKI 796
Opis Cieszyna 622
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 576
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 328
Gminna Ewidencja Zabytków 282
XXVIII/287/16 191
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 183
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 165
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 148
Zarządzenie nr 0050.23.2017 143
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 139
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 126
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 115
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 113
Zarządzenie nr 0050.24.2017 110
Insygnia miasta 102
0050.776.2016 101
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 100
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 94
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 90
Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Spotkanie "Noworoczno-opłatkowe" zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Cieszynie 88
Mapa Cieszyna 87
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 84
Strategia Rozwoju 81
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 80
0050.774.2016 78
Informacja o projektowaniu dokumentów 78
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 77
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 76
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 76
Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomagać to znaczy być blisko" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu... 76
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 74
0050.773.2016 73
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 73
0050.775.2016 72
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 72
Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 8 marca 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 72
0050.772.2016 71
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 69
Zarządzenie nr 0050.85.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie uznania celowości oferty Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Cieszynie 69
Uchwała nr XXXI/300/17 68
Uchwała nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości 65
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 64
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 64
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 62
0050.768.2016 61
Nowy zaktualizowany opis działań i harmonogram 61
0050.766.2016 60
Zarządzenie nr 0050.105.2017 59
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 2181
Dane podstawowe 1326
Informacje podstawowe 889
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 872
Referent 785
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 735
Instytucje kultury 728
Informacje podstawowe 636
Referent 597
Informacje podstawowe 545
Informacje podstawowe 482
Książnica Cieszyńska 443
Dane podstawowe 438
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 428
Dane podstawowe 426
ORG.271.3.2017 396
Referent 372
Dane teleadresowe 366
Dane podstawowe 337
Sprawozdania, programy 321
Informacje podstawowe 306
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 286
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 282
Dane podstawowe 257
Ogłoszenie o wolnych lokalach, których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na własny koszt z przeznaczeniem na cele mieszkalne 254
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 249
ORG.271.5.2017 240
Dane kontaktowe 227
Dane teleadresowe 220
Dane podstawowe 210
Dane podstawowe 209
Dane podstawowe 197
Pracownicy MZD 197
Dane podstawowe 189
Kontrole 189
Dane podstawowe 187
Struktura Organizacyjna 187
Udostępnianie informacji publicznej 185
Ogłoszenia Straży Miejskiej w Cieszynie 184
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 183
ORG.271.8.2017 174
Plany finansowe 167
Dane podstawowe 166
ZBM/TP/12/1849/2017 160
Nabór na stanowisko Referent 158
ZBM/TP/8/1509/2017 158
Konto bankowe 156
Oświadczenia majątkowe 2015 r. 155
Informacje niedostępne w BIP 150
Dane podstawowe 147
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 210
Kontakt 85
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 60
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 60
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 58
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 55
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 51
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 50
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 48
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 47
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 47
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 46
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 44
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 44
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 44
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 44
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 42
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 42
Uchwała Nr V/9/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. 41
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 41
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 40
Komunikat 39
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 39
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 39
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 38
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 37
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 37
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 36
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 36
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 36
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 36
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 35
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 35
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 35
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 34
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 34
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 34
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 34
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 34
Uchwała Nr 11/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 33
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 33
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 33
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 32
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 31
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 31
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 30
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 29
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 29
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 8 grudnia 2015 r. 29
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 25

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij