Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 13380
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 6968
Burmistrz Miasta Cieszyna 4893
Jak załatwić sprawę? 3662
Schemat organizacyjny 3353
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 2746
Oświadczenia majątkowe 1327
Skargi i wnioski 1225
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 1115
Godziny urzędowania 1025
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 1014
Kontakt 991
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 944
Konta bankowe 926
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 906
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 863
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 844
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 725
Opłata od posiadania psów 698
Krok po kroku 650
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 627
Ogłoszenie II pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 566
konserwator 545
Informacje dotyczące MCZK 512
Urząd Stanu Cywilnego 506
Wydział Sportu 500
Inspektor ds. edukacji 479
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 470
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 469
Udostępnianie informacji publicznej 467
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 448
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 441
Audytor Wewnętrzny 437
Zestawienie petycji 423
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 421
Wydział Organizacyjny 415
Przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Cieszyn 414
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 414
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 390
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 387
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 379
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 375
Ogłoszenie pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 373
Sekretarz Miasta Cieszyna 354
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 352
Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 351
Burmistrz Miasta Cieszyna dnia 14 kwietnia 2017 r. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych (Przedszkole nr 7, 17, 18,20) 333
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 321
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 319
asystentka/sekretarka 310
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 4893
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 119
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 108
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 107
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 100
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 98
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 96
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 96
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 96
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 94
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 94
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 93
Obwieszczenie SRM-II.6733.12.2017 92
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 92
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 92
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 92
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 92
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 91
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 91
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 90
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 90
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 90
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 90
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 89
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 88
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 88
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 88
Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2017 87
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 86
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 86
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 86
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 86
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 85
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 85
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 84
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 83
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 82
Zarządzenie Nr 120.13.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 82
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 81
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 81
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 80
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 80
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 79
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 78
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 78
Zarządzenie Nr 120.19.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 78
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 75
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 74
Zarządzenie Nr 73/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok. 72
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 67
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 7184
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 3596
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 845
Sesje Rady Miejskiej offline 588
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 565
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 490
Dyżury Radnych 450
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 411
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 375
XXVIII/287/16 342
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 308
Wzór oświadczenia majątkowego 308
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 291
XXVII/256/16 286
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 242
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 223
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 206
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 185
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 184
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 173
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 172
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 168
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 160
XXVIII/285/16 159
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 157
XXVIII/270/16 154
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 151
Uchwała nr XXIX/294/17 149
XXVIII/275/16 148
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 145
Grudzień 2016 142
Uchwała nr XXXIII/319/17 141
Uchwała nr XXXIV/328/17 140
XXVIII/286/16 139
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 139
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 138
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 136
XXVII/257/16 135
Uchwała nr XXIX/289/17 132
Uchwała nr XXXIII/318/17 132
0003.617.2017 Zapytanie o udostępnienie umów cywilo-prawnych MOSiR-u 131
Uchwała nr XXIX/293/17 131
Uchwała nr XXXI/300/17 129
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 126
Uchwała nr XXXIV/329/17 126
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 125
Uchwała nr XXXI/303/17 124
Uchwała nr XXXII/314/17 122
0003.614.2017 Zapytanie dotyczące realizowanych przez Gminę Cieszyn projektów z udziałem środków zewnętrznych 121
0003.611.2017 Interpelacja w sprawie Placu Teatralnego w Cieszynie 118
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 1657
Deklaracje - PODATKI 1274
Zarządzenie nr 0050.25.2017 914
Opis Cieszyna 908
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 648
Gminna Ewidencja Zabytków 591
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 405
XXVIII/287/16 342
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 291
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 264
Mapa Cieszyna 248
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 245
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 243
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 240
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 236
Strategia Rozwoju 235
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 234
Insygnia miasta 231
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 230
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 218
Linki 216
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 214
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 211
Zarządzenie nr 0050.23.2017 209
Informacja o projektowaniu dokumentów 202
0050.776.2016 196
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 180
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 176
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 175
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 172
Zarządzenie nr 0050.24.2017 161
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 158
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 28 sierpnia 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Cieszyna zarządzonych na dzień 24 września 2017 r. 157
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 152
Uchwała nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości 147
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 143
Zarządzenie Nr 0050.480.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi... na rok 2017 143
Zarządzenie Nr 0050.366.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 142
Uchwała nr XXXIII/319/17 141
Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 8 marca 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 141
Uchwała nr XXXIV/328/17 140
Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Spotkanie "Noworoczno-opłatkowe" zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Cieszynie 140
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 137
0050.774.2016 136
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 136
Uchwała Nr LII/511/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od nieruchomości 133
Uchwała nr XXXIII/318/17 132
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 132
0050.773.2016 130
Zarządzenie nr 0050.294.2017 130
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 4465
Dane podstawowe 2604
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 2106
Informacje podstawowe 1934
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 1696
3/ZP/DZ/2017 1496
Informacje podstawowe 1286
Dane podstawowe 1177
Instytucje kultury 1166
Informacje podstawowe 1067
Dane podstawowe 1036
Referent 988
Książnica Cieszyńska 976
Dane teleadresowe 956
Dane podstawowe 931
Pracownik biurowy - Referent 786
Informacje podstawowe 743
Referent 724
Pracownik socjalny 706
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 668
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 624
Dane podstawowe 618
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 611
ORG.271.3.2017 605
Dane podstawowe 603
Pracownicy MZD 571
Informacje podstawowe 570
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 565
Struktura Organizacyjna 540
Dane kontaktowe 537
Sprawozdania, programy 488
Referent 482
Dane podstawowe 456
Dane teleadresowe 436
Refrent w Dziale pracy specjalistycznej 435
Dane podstawowe 422
Udostępnianie informacji publicznej 403
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 391
Dane podstawowe 378
Dane podstawowe 374
Prezes Zarządu 366
Dane podstawowe 365
Ogłoszenie o wolnych lokalach, których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na własny koszt z przeznaczeniem na cele mieszkalne 360
Informacje niedostępne w BIP 347
Ogłoszenia oświaty w Cieszynie 344
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 336
ORG.271.5.2017 333
Dane podstawowe 330
Kontrole 327
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 326
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 371
Kontakt 253
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 138
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 138
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 132
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 125
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 124
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 124
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 122
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 121
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 117
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 116
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 109
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 109
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 109
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 106
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 106
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 105
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 105
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 103
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 100
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 97
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 94
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 93
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 93
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 92
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 92
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 91
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 90
Komunikat 89
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 89
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 88
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 88
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 88
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 87
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 87
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 86
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 86
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 85
Uchwała Nr V/9/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. 85
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 84
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 84
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 84
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 83
Uchwała Nr 11/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 83
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 81
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 80
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 79
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 78
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 77

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij