Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 9200
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 3760
Burmistrz Miasta Cieszyna 3525
Jak załatwić sprawę? 2608
Schemat organizacyjny 2425
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 1708
ZP.272.1.4.2017 941
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 927
Oświadczenia majątkowe 904
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 807
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 778
Skargi i wnioski 764
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 643
Kontakt 639
Godziny urzędowania 629
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 585
Konta bankowe 531
ZP.271.1.6.2017 495
Krok po kroku 458
Ogłoszenie II pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 418
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 401
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 394
Inspektor ds. edukacji 381
Wydział Sportu 358
Opłata od posiadania psów 353
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 345
Przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Cieszyn 338
Informacje dotyczące MCZK 336
ZP.271.2.1.2017 333
Udostępnianie informacji publicznej 329
Burmistrz Miasta Cieszyna dnia 14 kwietnia 2017 r. ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych (Przedszkole nr 7, 17, 18,20) 296
Zestawienie petycji 287
Ogłoszenie pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 280
ZP.271.1.8.2017 277
Audytor Wewnętrzny 269
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 263
Wydział Organizacyjny 263
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 262
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 260
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 259
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 256
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 253
Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Przepilińskiego. 252
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 250
Stanowisko ds. zabytków oraz ochrony krajobrazu 242
ZP.271.1.9.2017 235
ZP.271.1.5.2017 231
Sekretarz Miasta Cieszyna 229
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 224
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie w rejonie ulic Łukowej i Frysztackiej. 220
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 3525
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 73
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 65
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 57
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 56
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 56
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 55
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 55
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 55
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 54
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 54
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 54
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 54
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 54
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 53
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 52
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 52
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 51
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 50
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 50
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 50
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 50
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 50
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 49
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 49
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 48
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 48
Zarządzenie Nr 120.19.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 48
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 46
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 46
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 45
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 45
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 44
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 44
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 44
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 44
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 43
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 42
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 42
Zarządzenie Nr 120.13.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 41
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 41
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 40
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 39
Zarządzenie Nr 989/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2011. 39
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 38
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 38
Zarządzenie Nr 73/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok. 38
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 37
Zarządzenie Nr 78/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 35
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 4901
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 2512
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 543
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 363
Sesje Rady Miejskiej offline 359
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 345
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 311
Dyżury Radnych 274
XXVII/256/16 231
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 227
XXVIII/287/16 227
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 197
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 195
Wzór oświadczenia majątkowego 190
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 184
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 180
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 161
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 141
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 114
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 111
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 110
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 109
XXVIII/270/16 109
XXVIII/275/16 105
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 101
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 99
0003.617.2017 Zapytanie o udostępnienie umów cywilo-prawnych MOSiR-u 98
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 98
Uchwała nr XXIX/294/17 97
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 93
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 93
XXVIII/285/16 93
XXVII/257/16 92
XXVIII/286/16 87
0003.611.2017 Interpelacja w sprawie Placu Teatralnego w Cieszynie 86
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 86
Uchwała nr XXXI/300/17 86
Uchwała nr XXXI/303/17 86
Grudzień 2016 85
Uchwała nr XXXII/314/17 85
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 84
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 84
0003.614.2017 Zapytanie dotyczące realizowanych przez Gminę Cieszyn projektów z udziałem środków zewnętrznych 83
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 roku 83
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 83
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 82
0003.595.2016 Zapytanie dotyczące zagospodarowania budynku administracji MOSiR-u po likwidacji jednostki 81
Uchwała nr XXXIII/319/17 80
Uchwała nr XXIX/289/17 79
Uchwała nr XXIX/293/17 79
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Deklaracje - PODATKI 963
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 871
Zarządzenie nr 0050.25.2017 848
Opis Cieszyna 716
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 441
Gminna Ewidencja Zabytków 388
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 238
XXVIII/287/16 227
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 193
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 181
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 180
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 163
Zarządzenie nr 0050.23.2017 153
Insygnia miasta 146
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 145
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 141
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 136
Strategia Rozwoju 130
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 130
0050.776.2016 129
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 129
Mapa Cieszyna 128
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 126
Zarządzenie nr 0050.24.2017 120
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 117
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 117
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 116
Informacja o projektowaniu dokumentów 114
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 110
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 107
Linki 102
0050.774.2016 100
Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Spotkanie "Noworoczno-opłatkowe" zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Cieszynie 98
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 94
Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomagać to znaczy być blisko" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu... 94
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 93
0050.773.2016 91
0050.775.2016 91
Uchwała nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości 90
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 89
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 88
0050.772.2016 87
Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 8 marca 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 87
Uchwała nr XXXI/300/17 86
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 86
Uchwała nr XXXII/314/17 85
Zarządzenie nr 0050.294.2017 85
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 84
0050.768.2016 82
Nowy zaktualizowany opis działań i harmonogram 82
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 3054
Dane podstawowe 1740
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 1252
Informacje podstawowe 1222
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 1092
Referent 878
Instytucje kultury 862
Informacje podstawowe 809
Informacje podstawowe 688
Dane podstawowe 676
Referent 634
Dane podstawowe 621
Książnica Cieszyńska 612
Dane teleadresowe 577
Informacje podstawowe 503
Dane podstawowe 496
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 491
ORG.271.3.2017 471
Informacje podstawowe 438
Referent 406
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 399
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 382
Sprawozdania, programy 369
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 358
Dane podstawowe 348
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 325
Dane kontaktowe 324
Dane podstawowe 314
Pracownicy MZD 300
Ogłoszenie o wolnych lokalach, których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na własny koszt z przeznaczeniem na cele mieszkalne 298
Dane teleadresowe 287
Struktura Organizacyjna 281
Refrent w Dziale pracy specjalistycznej 278
Dane podstawowe 273
ORG.271.5.2017 269
Ogłoszenia Straży Miejskiej w Cieszynie 268
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 268
Dane podstawowe 257
Dane podstawowe 247
Plany finansowe 238
Udostępnianie informacji publicznej 236
Informacje niedostępne w BIP 232
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 228
Oświadczenia majątkowe 2015 r. 225
Dane podstawowe 223
Kontrole 222
Dane podstawowe 205
Lista osób oczekujących na najem - z dnia 6 lutego 2017 roku 204
Dane podstawowe 200
Dane podstawowe 197
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 266
Kontakt 143
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 89
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 86
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 77
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 73
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 72
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 69
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 66
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 65
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 65
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 64
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 64
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 62
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 62
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 60
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 60
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 60
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 59
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 58
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 57
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 55
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 6 lutego 2017 r. 54
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 54
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 53
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 52
Uchwała Nr V/9/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. 52
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 51
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 51
Komunikat 50
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 50
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 50
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 50
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 50
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 49
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 48
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 48
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 48
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 48
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 47
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 46
Uchwała Nr 11/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 46
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 45
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 45
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 44
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 44
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 44
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 42
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 42
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 38

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij