Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 16786
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 7781
Burmistrz Miasta Cieszyna 6250
Jak załatwić sprawę? 4580
Schemat organizacyjny 4132
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 3766
Oświadczenia majątkowe 3060
Skargi i wnioski 1676
Godziny urzędowania 1595
Konta bankowe 1425
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 1396
Kontakt 1316
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 1237
Opłata od posiadania psów 1159
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 1102
Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie 1071
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 1038
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 997
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 966
Krok po kroku 894
Urząd Stanu Cywilnego 886
stanowisko ds. tworzenia i administracji stron internetowych w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 797
konserwator 792
stanowisko urzędnicze ds. informacji miejskiej i turystycznej 789
Udostępnianie informacji publicznej 720
Informacje dotyczące MCZK 714
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 701
Wydział Sportu 672
samodzielne stanowisko urzednicze ds. kontaktów z mediami 658
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 654
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 650
Audytor Wewnętrzny 641
Zestawienie petycji 640
Ogłoszenie II pisemnego przetargu na zagospodarowanie w formie dzierżawy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Al. Łyska 16 (tzw. Camping Olza) 623
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 603
Inspektor ds. edukacji 591
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Cieszyn wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 589
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 573
Wydział Organizacyjny 568
Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 554
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 552
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 543
Podatek od nieruchomości 535
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 517
Wydział Kultury 512
Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych 494
Sekretarz Miasta Cieszyna 486
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 485
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 472
stanowisko urzędnicze ds. udostępniania terenów pod inwestycje liniowe (GN.7) 468
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 6250
Obwieszczenie SRM-II.6733.12.2017 210
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 190
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 175
Obwieszczenie SRM-II.6733.10.2017 173
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 173
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 172
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 170
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 167
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 165
Zarządzenie Nr 72/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy działki nr 3/2 obr. 61. 163
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 162
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 158
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 156
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 156
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 155
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 155
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 152
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 152
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 151
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 150
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 150
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 147
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 147
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 146
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 146
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 146
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 145
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 145
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 144
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 144
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 143
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 143
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 142
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 142
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 140
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 140
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 137
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 134
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 129
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 129
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 128
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 127
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 127
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 126
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 126
Zarządzenie Nr 120.10.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/UM/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznej 123
Obwieszczenie SRM.II.6733.17.2017 117
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku 117
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 113
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 8961
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 4371
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 1085
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 1028
Sesje Rady Miejskiej offline 886
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 744
Dyżury Radnych 587
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 533
XXVIII/287/16 436
Wzór oświadczenia majątkowego 434
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 432
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 412
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 391
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 372
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 367
XXVII/256/16 337
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 289
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 287
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 roku - 285
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 284
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 luty 2014 roku 277
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 273
Protokół kontroli realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie "Programu 500 plus" 256
XII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 25 czerwca 2015 roku 256
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 256
sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26.06.2014 r. 252
XXXIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 kwietnia 2017 248
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 247
XXVIII/285/16 244
IX sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 2015 roku 238
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 236
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 231
XXXII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 30 marca 2017 r. 231
XXXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 31 sierpnia 2017 roku 226
XXIV sesja Rady Miejskiej - 25 pażdziernika 2012r. 224
XXVI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 27 października 2016 roku 223
XXVIII/286/16 221
XLIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 maja 2014 roku 220
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 220
X sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 28 maja 2015 roku 218
Uchwała nr XXIX/294/17 217
Uchwała nr XXIX/293/17 212
Uchwała nr XXXIII/319/17 212
IV sesja Rady Miejskiej - 18 grudnia 2014 roku 210
XXVIII/270/16 210
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 206
Uchwała nr XXXIV/328/17 202
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 198
XXVII/257/16 197
Uchwała nr XXXIII/318/17 193
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 2701
Deklaracje - PODATKI 2350
Opis Cieszyna 1138
Zarządzenie nr 0050.25.2017 1009
Gminna Ewidencja Zabytków 868
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 847
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 569
XXVIII/287/16 436
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 395
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 391
Mapa Cieszyna 390
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 390
Zarządzenie nr 0050.343.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 377
Insygnia miasta 364
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 361
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 359
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 358
Linki 343
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym 334
Informacja o projektowaniu dokumentów 330
Strategia Rozwoju 308
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 307
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 285
Zarządzenie nr 0050.696.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe 284
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 275
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 273
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 262
Zarządzenie nr 0050.693.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych 257
UCHWAŁA NR XXXIX/386/17 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości 254
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 252
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Cieszynie z dnia 28 sierpnia 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Cieszyna zarządzonych na dzień 24 września 2017 r. 251
Zarządzenie Nr 0050.691.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół oraz ... 249
0050.776.2016 247
Zarządzenie nr 0050.475.2017 z dnia 21-08-2017 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego konkursu wniosków na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2017 z zakresu realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez Cieszyńskie kluby sportowe - przygotowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe 244
Zarządzenie nr 0050.23.2017 234
Informacja o przyjęciu dokumentu i o możliwości zapoznania się z jego treścią - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 230
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 228
Zarządzenie nr 0050.24.2017 227
Nowa zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 226
Zarządzenie Nr 0050.515.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 września 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2018 224
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 217
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 217
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujący obszar zawierający częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk 215
Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 8 marca 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 214
Zarządzenie nr 0050.141.2017 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Organizacja ogólnopolskich zawodów 6. Piastowski Piruet" zawartego w ofercie Klubu Sportowego Cieszyn 214
Zarządzenie nr 0050.695.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz otwartych imprez sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cieszyn 214
0050.774.2016 212
Uchwała nr XXXIII/319/17 212
Zarządzenie nr 0050.474.2017 w sprawie przeprowadzenia konsulatcji projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Zarządu Dróg 211
Nowy zaktualizowany opis działań i harmonogram 206
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 5742
Dane podstawowe 3648
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 2879
Informacje podstawowe 2401
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 2366
3/ZP/DZ/2017 2114
1/ZP/DZ/2018 1821
Informacje podstawowe 1739
Dane podstawowe 1687
Instytucje kultury 1485
Informacje podstawowe 1436
Dane teleadresowe 1420
Dane podstawowe 1409
Dane podstawowe 1379
Książnica Cieszyńska 1351
Referent 1091
Pracownik biurowy - Referent 1082
Informacje podstawowe 1075
Dane podstawowe 962
Pracownik socjalny 887
Kontrole 882
Referent 837
Pracownicy MZD 803
Sprawozdania, programy 795
Struktura Organizacyjna 791
Inspektor w Dziale finansowo - księgowym 781
Dane kontaktowe 775
Dane podstawowe 769
Referent w Dziale świadczeń rodzinnych 748
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 738
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 738
Dane podstawowe 708
ORG.271.3.2017 680
Dane teleadresowe 641
Dane podstawowe 631
Młodszy opiekun - umowa na czas określony 604
Informacje podstawowe 599
Referent 599
Refrent w Dziale pracy specjalistycznej 574
Dane podstawowe 563
Ogłoszenia oświaty w Cieszynie 557
Dane podstawowe 551
Prezes Zarządu 546
Udostępnianie informacji publicznej 534
Dane podstawowe 511
Dane podstawowe 506
Dane podstawowe 500
Dane podstawowe 495
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 476
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 475
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 471
Kontakt 355
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 247
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 230
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 219
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 210
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 210
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 197
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 185
Uchwała Nr XII/5/2017 z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna 183
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 178
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 176
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 174
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 168
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 167
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 167
Uchwała Nr 6/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 167
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 167
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 164
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 163
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 161
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 160
Komunikat 156
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 153
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 152
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 151
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 150
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 145
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 144
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 144
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 143
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 143
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 143
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 142
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 140
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 139
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 138
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 134
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 132
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 128
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 125
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 124
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 października 2015 roku 122
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 122
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 121
Uchwała Nr X/3/2017 GRDPP z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 119
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 118
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 116
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 111
IV posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 3 kwietnia 2017 r. 110

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij