Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 21.12.2016

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt 4727
Burmistrz Miasta Cieszyna 2035
Jak załatwić sprawę? 1528
Rozeznanie rynku w celu ustalenia wartości zamówienia, którego przedmiotem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna 1458
Schemat organizacyjny 1411
Geodezja i kartografia: wzory dokumentów 810
ZP.272.1.4.2017 685
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 563
Stanowisko ds. promocji i obsługi inwestora 419
Oświadczenia majątkowe 339
Stanowisko ds. promocji i Wiadomości Ratuszowych 330
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 329
Godziny urzędowania 280
Skargi i wnioski 280
Kontakt 264
ZP.271.1.6.2017 264
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 218
Krok po kroku 213
Inspektor ds. edukacji 211
Przeprowadzenie audytu prawidłowości wyliczenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Cieszyn 195
Konta bankowe 193
Konkurs (rozstrzygnięty!) na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z mostem Przyjaźni w Cieszynie 189
Ogłoszenie ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Przepilińskiego. 165
Wydział Sportu 159
ZP.271.2.1.2017 142
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 139
Udostępnianie informacji publicznej 135
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 134
Przeznaczenie do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej 134
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych i stanowiska ds. organizacji imprez 134
Wydział Organizacyjny 128
Zestawienie petycji 127
Informacje dotyczące MCZK 126
Stanowisko ds. zabytków oraz ochrony krajobrazu 125
Ogłoszenie przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Mickiewicza. 122
ZP.271.1.5.2017 122
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 119
Sekretarz Miasta Cieszyna 115
Audytor Wewnętrzny 113
Informacja Gminy Cieszyn o dotacjach udzielonych na rok 2017 112
Przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców lokali mieszkalnych w Cieszynie w budynkach Wąska 2/14 i Moniuszki 7/38. 110
asystentka/sekretarka 109
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie w rejonie ulicy Jastrzębiej. 105
Referat Planowania 103
Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cieszynie w rejonie ulic Łukowej i Frysztackiej. 102
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 102
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100
Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców 98
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.3 96
Stanowisko ds. organizacji imprez WS.4 96
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Cieszyna 2035
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 27
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 września 2016 roku do dnia 17 października 2016 roku 23
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 listopada 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku 22
Zarządzenie Nr 120.19.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 21
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji części instalacji do 20
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 grudnia 2015 roku do dnia 18 stycznia 2016 roku. 20
Zarządzenie Nr 0050.1077.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 20
Zarządzenie Nr 0050.1081.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 20
Zarządzenie nr 120.7.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z pomieszczeń Urzędu Miejskiego w związku z ceremonią zawarcia małżeństwa. 20
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 października 2015 roku do dnia 16 listopada 2015 roku 19
Zarządzenie Nr 0050.1067.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego wartość jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.0 19
Zarządzenie Nr 0050.914.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia trybu i dokumentów przetargowych w postepowaniu o zamówienie publiczne. 19
obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 18
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 18
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres do 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku 18
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od dnia 17 lutego 2016 roku do dnia 21 marca 2016 roku 18
Zarządzenie Nr 0050.1070.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 18
Zarządzenie Nr 0050.915.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia owych stawek czynszowych w komunalnych lokalach mieszkalnych. 18
Zarządzenie Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 18
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 22 czerwca 2016 roku do dnia 10 sierpnia 2016 roku 17
Zarządzenie Nr 0050.1076.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 17
Zarządzenie Nr 0050.1094.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyburzenia części budynku użytkowego przy ul. Górnej 14a w Cieszynie. 17
Zarządzenie Nr 0050.935.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie odmowy zbycia działki nr 8/84 obr. 52. 17
Zarządzenie Nr 120.33.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 17
Zarządzenie Nr 120.8.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 17
Zarządzenie Nr 80/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 17
Zarządzenie Nr 83/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie podpisania aneksu nr 3 do Umowy zawartej w dniu 4 lipca 2006 roku ze Wspólnikiem "Energetyki Cieszyńskiej" SP. z o. o. w Cieszynie. 17
Zarządzenie Nr 84/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie. 17
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 maja 2016 roku do dnia 20 czerwca 2016 roku 16
Zarządzenie Nr 0050.1066.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wyników i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. 16
Zarządzenie Nr 0050.1075.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenie sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 16
Zarządzenie Nr 0050.1092.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 935/II/2008 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Cies 16
Zarządzenie Nr 120.13.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. 16
Zarządzenie Nr 120.14.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie zatrudnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 16
Zarządzenie Nr 70/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia ofert w zakresie edukacji i oświaty. 16
Zarządzenie Nr 73/III/2010 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany budżetu i zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2010 rok. 16
obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 15
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 16 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku 15
Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 20 kwietnia 2016 roku do dnia 9 maja 2016 roku 15
Zarzadzenie Nr 0050.913.2013 Burmistrza Maista Cieszyna z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 15
Zarządzenie Nr 0050.1069.2012 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2012 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Cieszyna. 15
Zarządzenie Nr 0050.961.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez 15
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 14
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie 14
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXIII.747.16.2013 z dnia 17 października 2013 r. - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Śląskiego nr 5/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. (sprawa znak: IFXIII.747.20.2012) o us 14
Zarządzenie Nr 0050.927.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 6 grudnia 2013 rokuw sprawie umorzenia należności Gminy Cieszyn powstałej z tytuu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 13
Zarządzenie Nr 985/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasiedzenia i zniesienia współwłasności nieruchomości. 13
Zarządzenie Nr 988/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 13
Zarządzenie Nr 989/III/2011 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2011. 13
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miejskiej Cieszyna 2635
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych-Kadencja VII 1354
Interpelacje, wnioski i zapytania Klubów Radnych-kadencja VII 294
Wniosek nr BRM.0003.627.2017 z dnia 14.03.2017 dot. przeniesienia tymczasowego przystanku autobusowego komunikacji ponadlokalnej z ul. Chrobrego na parking przy ul. Garncarskiej 290
Sesje Rady Miejskiej offline 175
XXVII/256/16 174
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 161
XXXI Sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 150
XXVIII/287/16 141
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Cieszyna (kadencja 2014-2018) 129
Biuro Rady Miejskiej - kontakt 125
Dyżury Radnych 125
Interpelacje, wnioski i zapytania Komisji Rady-kadencja VII 101
XXIX sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 100
Wzór oświadczenia majątkowego 98
Uchwała Nr XVI/165/99 Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 94
XXXI sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 r. 93
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 85
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 26 stycznia 2017 roku 66
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 66
XXVII/257/16 66
XXVIII/270/16 66
XXVIII/275/16 64
Wniosek nr BRM.0003.598.2017 z dnia 9 stycznia 2017 dot. zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 63
0003.617.2017 Zapytanie o udostępnienie umów cywilo-prawnych MOSiR-u 60
0003.621.2017 Zapytanie dotyczące cenników wynajmu obiektów sportowych 60
0003.597.2017 Zapytanie n/t kosztów utrzymania obiektów zarządzanych przez MOSiR w 2016 roku 59
Uchwała nr XXIX/294/17 58
0003.614.2017 Zapytanie dotyczące realizowanych przez Gminę Cieszyn projektów z udziałem środków zewnętrznych 56
XXVIII sesja Rady Miejskiej Cieszyna - 29 grudnia 2016 roku 53
XXVIII/285/16 53
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych 52
Klub Radnych Rady Miejskiej Cieszyna Cieszyński Ruch Społeczny 49
0003.611.2017 Interpelacja w sprawie Placu Teatralnego w Cieszynie 48
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 46
Tematyka sesji Rady Miejskiej Cieszyna - 23 lutego 2017 roku 44
0003.595.2016 Zapytanie dotyczące zagospodarowania budynku administracji MOSiR-u po likwidacji jednostki 43
XXVIII/279/16 41
XXVIII/286/16 40
Uchwała nr XXIX/293/17 39
Grudzień 2016 38
Zapytanie nr BRM.0003.616.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. dot. organizacji Święta Trzech Braci 38
Uchwała nr XXXI/303/17 37
XXVIII/269/16 37
XXVIII/271/16 37
Uchwała nr XXIX/289/17 36
wniosek nr BRM.0003.602.2017 z dnia 19.01.2017 dot. wprowadzenia do porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej informacji n/t funkcjonowania sportu w Cieszynie 36
XXVIII/277/16 36
0003.542.2016 Wniosek w sprawie przebudowy strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Cieszyna 35
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 34
Statystyki strony Nasze Miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarządzenie nr 0050.25.2017 786
Deklaracje - PODATKI 617
Opis Cieszyna 538
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Cieszyna 273
Uchwała Nr XXIV/241/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w spr. określenia na rok 2013 stawek podatku od środków transportowych 221
Gminna Ewidencja Zabytków 196
XXVIII/287/16 141
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 134
Zarządzenie nr 0050.23.2017 120
Zarządzenie nr 0050.37.2017 w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych 117
Uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XLVII/479/06 z dnia 23.03.2006r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska Miasta Cieszyna na lata 2006-2015 115
Uchwała nr XVI/134/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 94
Zarządzenie nr 0050.24.2017 87
Uchwała Nr XXVII/263/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości 85
Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 85
0050.776.2016 84
Uchwała Nr XVI/148/07 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności. 78
Insygnia miasta 73
Uchwała Nr XXVIII/288/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017–2028 66
Uchwała nr XVI/133/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 listopada 2015 w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości 64
0050.773.2016 60
0050.774.2016 60
0050.775.2016 56
Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: "Spotkanie "Noworoczno-opłatkowe" zawartego w ofercie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, rencistów i Inwalidów w Cieszynie 55
Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Pomagać to znaczy być blisko" zawartego w ofercie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu... 55
0050.772.2016 51
Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 51
GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI CIESZYNA 50
Mapa Cieszyna 50
0050.766.2016 47
Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców 47
Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 8 marca 2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 47
Uchwała Nr XXVIII/283/16 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok 46
Zarządzenie nr 0050.85.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie uznania celowości oferty Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Cieszynie 46
Dotacje do inwestycji proekologicznych. 45
Zarządzenie nr 0050.67.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2017 z zakresu - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna 45
0050.770.2016 44
Informacja o projektowaniu dokumentów 44
Projekt I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna 44
Strategia Rozwoju 44
0050.771.2016 43
Zarządzenie nr 0050.105.2017 43
0050.765.2016 42
0050.768.2016 42
0050.769.2016 41
Nowa zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów 40
Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dotyczącego określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, do szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 40
Zarządzenie Nr 0050.480.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi... na rok 2017 40
0050.764.2016 39
0050.767.2016 39
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 1565
Dane podstawowe 691
Referent 597
Referent 542
Instytucje kultury 525
Placówki Oświatowe Miasta Cieszyn 484
Informacje podstawowe 481
Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 431
Przetargi na lokale 410
Informacje podstawowe 378
Informacje podstawowe 356
Informacje podstawowe 354
referent w dziale organizacyjnym - umowa na zastępstwo 339
Referent 317
ORG.271.3.2017 297
Książnica Cieszyńska 240
Sprawozdania, programy 234
Dane podstawowe 212
ORG.271.5.2017 206
Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej 202
Dane podstawowe 178
Kontakt do miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek gminnych 176
Dane teleadresowe 171
Dane podstawowe 167
Dane podstawowe 156
ORG.271.8.2017 142
Informacje podstawowe 141
Dane teleadresowe 139
Akty założycielskie i statuty miejskich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz spółek gminnych 129
Dane podstawowe 126
Kontrole 125
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 123
Dane podstawowe 120
Konto bankowe 117
Nabór na stanowisko Referent 114
Dane podstawowe 112
Lista osób oczekujących na najem - z dnia 6 lutego 2017 roku 99
Dane kontaktowe 97
Kontrole 97
Ogłoszenia Straży Miejskiej w Cieszynie 96
Dane podstawowe 94
Informacje niedostępne w BIP 94
Struktura Organizacyjna 93
Plany finansowe 91
Nabór na stanowisko Inspektora 85
Oświadczenia majątkowe 2015 r. 84
Dane podstawowe 82
Oświadczenia majątkowe 82
Dyrektor Domu Spokojnej Starości 78
Odstąpienie od dwuetapowego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego położonego w Cieszynie przy ul. Menniczej nr 2 78
Statystyki strony Inne rady
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kontakt do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 141
Regulamin Cieszyńskiej Rady Seniorów 39
Sprawozdanie z kadencji 2014-2016 31
Uchwała Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 31
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 grudnia 2016 roku 27
I posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 16 stycznia 2017 r. 26
Uchwała Nr V/8/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2017. 25
Uchwała Nr V/9/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. 24
Uchwała Nr XIV/117/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 września 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu 24
Zarządzenie Nr 0050.352.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 23
Uchwała nr Nr VIII/2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 22
Uchwała nr VI/10/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku 22
Uchwała Nr VI/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej 22
Uchwała Nr 5/2016 GRDPP z dnia 17 lutego 2016 r. 21
Uchwała nr Nr II/4/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie regulaminu pracy GRDPP na lata 2016-2019 21
Komunikat 20
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Cieszyna o wznowieniu naboru na członków Cieszyńskiej Rady Seniorów 20
Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wyborczego 20
Uchwała Nr 7/2015 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: regulaminu pracy GRDPP na lata 2014-2016 20
Uchwała Nr 7/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 20
XIII posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów 20
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 20
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.896.2015 z dnia 18.11.2015 r. 20
IX posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 28 czerwca 2016 r. 19
Uchwała Nr 11/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 19
Uchwała Nr 2/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 19
Uchwała Nr 3/2016 GRDPP z dnia 13 stycznia 2016 r. 19
Uchwała Nr 9/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 19
Zarządzenie Nr 0050.368.2015 z dnia 6 maja 2015 roku 19
Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o wyborze i składzie Cieszyńskiej Rady Seniorów z dnia 15 listopada 2015 r. 18
ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy ... do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 18
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 15 listopada 2016 roku 18
Uchwała Nr 6/2014 GRDPP z dnia 8 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy GRDPP w Cieszynie na lata 2014-2016 18
Uchwała Nr II/4/2016 GRDPP z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2016- 2019 18
XI posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 5 września 2016 r. 18
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 1 lipca 2015 roku 17
Uchwała Nr 10/2016 GRDPP z dnia 10 czerwca 2016 roku 17
Uchwała Nr I/1/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 17
Zarządzenie Nr 0050.837.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 października 2015 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.782.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 5.10.2015 r. w spr. ogłoszenia naboru do Cieszyńskiej Rady Seniorów 17
Kontakt 16
Uchwała Nr I/2/2016 GRDPP z dnia 1 lipca 2016 roku 16
Uchwała Nr III/6/2016 GRDPP z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie 16
Uchwała Nr VIII/1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy na I półrocze 2017 roku 16
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych 16
II posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 14 stycznia 2016 r. 15
IV Posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 7 marca 2016 r. 15
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 17 maja 2016 r. 15
Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 8 grudnia 2015 r. 15
Uchwała Nr 8/2016 GRDPP z dnia 21 kwietnia 2016 roku 15
V posiedzenie Cieszyńskiej Rady Seniorów - 4.04.2016 r. 15

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij