Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00
fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 

 

NIP:  5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zgłoszenie do eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Nazwa:  Zgłoszenie do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia 

Opis ogólny:
  
zgodnie z przepisami istnieje obowiązek dokonania zgłoszenie instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia. Przykładem tego rodzaju instalacji są oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Do rozpoczęcia nowej lub zmodernizowanej instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku indywidualnych oczyszczalni ścieków zgłaszanych w ramach zwykłego korzystania z wód właściwym organem jest wójt/burmistrz/prezydent miasta. 

Podstawy prawne:
   art. 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) 

par. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880).

Wymagane dokumenty: Zgłoszenie powinno zawierać: 

  1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
  2. adres na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 
  3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług; 
  4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 
  5. wielkość i rodzaj emisji; 
  6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 
  7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin załatwienia: 
 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia - do eksploatacji instalacji można przystąpić, jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Miejsce i sposób składania dokumentów: w formie papierowej - na adres Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w formie dokumentu elektronicznego - przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP).

Tryb odwoławczy: Od decyzji wyrażającej sprzeciw służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję stanowiącą przedmiot zaskarżenia (Burmistrz Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn). 

Opłaty: 
zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.) oraz załącznika do tej ustawy - część I, ust. 12, kolumna 3 opłata wynosi 120,00 zł
Uwaga: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ww. ustawy, opłacie nie podlegają czynności urzędowe związane z budownictwem mieszkaniowym.


Odpowiedzialny za wykonanie czynności:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek 1, pok. 117, tel. 334794271 lub 334794270, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl), w którym uzyskać można również bliższe informacje na temat procedury administracyjnej związanej z dokonaniem zgłoszenia .

Załączniki aktywne:

Poniżej zamieszczono formularz wniosku ułatwiającego dokonanie przedmiotowego zgłoszenia:

Formularz wniosku

Formularz zgłoszenia -wersja pdf

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij